非常大學生 Share Share Share Share Share

(king sir mode) 
係好耐以前﹐ D人認為頭上有片瓦﹐ 腳下有塊土地係唔夠既。 
所以佢地不惜離鄉別井﹐ 漂泊半生﹐ 走到偏遠既世界角落去打工...
攝製隊幾經辛苦,終於搵到阿原,佢憑住一雙手,去開拓­佢嘅夢想。
有大學生嘅地方就有暑期工,而有暑期工嘅地方,就必然會有騙案。­喺被騙嘅過程,我地固然見盡滄桑。而其實每一個大學生嘅背後,都有一­個「盪氣迴腸」嘅故事。
喺今晚,我地同大家尋找一個「流散失­落」嘅大學生血淚史。
#究竟個如意算盤又打唔打得響呢
#非常大學生
#台南實地取景

一個屬於澳門大學生的節目
聯絡方式: uug.aecm@gmail.com
Instagram: uugaecm
Facebook: 非常大學生 / Uug Aecm

熱門推介